Expresní položení
Nacenění zdarma.

Expresní položení
Nacenění zdarma.

POKLÁDKA ZÁMKOVÉ DLAŽBY V PRAZE
A OKOLÍ

Pokládáme zámkové a skladebné dlažby různých povrchů, materiálů a barev dle Vašeho výběru a to převážně od nejlepších českých výrobců jako jsou Best, CS-beton, Presbeton, Diton a další. Provádíme kompletní, rychlou a kvalitní pokládku zámkové dlažby tzv. „na klíč“ tzn. s veškerými pracemi od výkopů po za pískování.

O nás

Naší hlavní činností je pokládka zámkové dlažby, pokládka palisád a obrubníku, terénní úpravy, zemní práce, odvoz suti, dovoz a doprava materiálů. Naším hlavním cílem je plnit vysoké nároky našich zákazníků a předávat kvalitně a rychle odvedenou práci!

Realizace

V případě, že se rozhodnete s námi spolupracovat, rádi Vás navštívíme. Po prohlídce stanoviště a vzájemné konzultaci o výběru materiálu a rozsahu prací, Vám namístě nebo nejpozději do 2 dnů bezplatně vyhotovíme cenovou nabídku.

Bezkonkurenční ceny  Špičkový přístup
Profesionální team Férové jednání

NAŠE SLUŽBY

Našim klientům nabízíme veškeré zaměření, vyměření a naplánování stavby spolu s cenovou nabídkou zcela zdarma.

Pokládka zámkové dlažby

Pokládáme nejen zámkovou dlažbu, ale i dlažbu s přírodními materiály – žula, čedič, mramor.

Řezaní asfaltu, betonu

Zabýváme se řezáním dilatačních spár, vozovek, betonových ploch.

Pokládka obrubníku, palisád

Pokládku obrubníků a palisád vám zhotovíme v podstatě kdekoliv. Zvládneme jakýkoliv terén.

Odvoz suti, dovoz a doprava materiálů, kontejnerová doprava

Jsme připraveni vám přistavit kontejner, zajistit odvoz a dovoz materiálů

Odvodňovací žlaby

Postupem času jsme rozšířili obchodní činnost o stavební práce týkající se pokládky žlabů.

Zemní práce, terénní úpravy

Provádíme veškeré zemní a výkopové práce, terénní a svahové úpravy.

POKLÁDKA ZÁMKOVÉ DLAŽBY V 5 KROCÍCH
Nejdůležitějším předpokladem správného položení zámkové dlažby je příprava podloží a podkladních vrstev,
na které závisí životnost, účelnost i estetika výsledného díla.

Příprava podloží pro pokládku zámkovky

Prvním krokem přípravy podloží je provedení výkopu v prostoru pokládky zámkové dlažby. Následuje zhutnění a srovnání dna výkopu, zpravidla válcováním. Hloubka dna výkopu je určena budoucím účelem a zatížením budované plochy. Zhutněné dno výkopu musí kopírovat plánovaný sklon budované plochy tak, aby podkladní vrstvy měly ve všech místech plochy stejnou hloubku.

Navezení hrubé podkladové vrstvy

Druhým krokem je navezení hrubé podkladové vrstvy tvořené kamennou drtí o zrnitosti 16–32 mm a její řádné zhutnění zpravidla pomocí vibrační desky. Tato hrubá podkladní vrstva se připravuje při budování komunikací a ploch určených pro silniční provoz a ve zhutněném stavu má hloubku cca 250 až 350 mm. U některých zvláště zatěžovaných ploch může být tato vrstva ještě hlubší a mohou ji tvořit vrstvy drtě o zrnitosti 16 až 63 mm.

Osazení obrubníků

Třetím krokem je zpravidla osazení obrubníků, které vymezují hranice plochy pokryté zámkovou dlažbou. Postup a způsob zabudování obrubníků je popsán v pracovním postupu „Betonové obrubníky“.

Navezení jemné podkladové vrstvy

Čtvrtým krokem je navezení jemné podkladové vrstvy tvořené kamennou drtí o zrnitosti 8–16 mm a její řádné zhutnění pomocí vibrační desky. Tato jemná podkladní vrstva má ve zhutněném stavu hloubku cca 100 až 150 mm a u ploch a komunikací pro pěší a cyklistický provoz tvoří jedinou podkladní vrstvu uloženou přímo na dno výkopu.

Příprava ložní vrstvy

Pátým krokem postupu je příprava ložní vrstvy jemné drtě o zrnitosti 2–5mm, případně 4–8 mm. Tato vrstva je již určena pro pokládku zámkové dlažby a proto je velmi důležité aby její povrch byl rovný a její hloubka rovnoměrná v celé ploše cca 30 až 40 mm (ve zhutněném stavu).
K vytvoření této vrstvy se obvykle používá dřevěných, nebo ocelových latí o výšce cca 40 až 50 mm (výška kladecí vrstvy před zhutněním) položených na zhutněném povrchu jemné podkladové vrstvy a vyrovnaných do roviny.

Tyto latě slouží jako vodící pásy při srovnávání zasypané drtě kladecí vrstvy do roviny pomocí hliníkové lišty.
Vytvořená kladecí vrstva se již před pokládkou dlažby nehutní, a proto nesmí být v žádném případě narušena např. vstupováním, přejížděním atd. Po vyjmutí vodících latí a doplnění drtě do vzniklých dutin je podloží připraveno pro pokládku dlažby. Při přípravě podloží je nutné pamatovat na to, že po položení dlažby poklesne následným zhutněním úroveň dlážděného povrchu cca o 10 mm.

 

FOTOGALERIE
Ceník

CENOVÉ KALKULACE A ZAMĚŘENÍ PROVÁDÍME ZDARMA!!

Ceny jsou orientační, které by se měly blížit cenám fakturovaným.

POKLÁDKA ZÁMKOVÝCH DLAŽEB
Chodník V ceně je zahrnuto
Dlažba Best – klasiko
6 cm výška – povrch standart
barva přírodní
Příprava podkladu, zhutnění  15- 20cm
Srovnání podloží, pokládka dlažby,
zastřihání krajů, zhutnění a zapískování
od 950 Kč/m2
Pojezd do 3,5tun V ceně je zahrnuto
Dlažba Best – klasiko
6 cm výška – povrch standard
barva přírodní
Příprava podkladu, zhutnění  25 – 35cm
Srovnání podloží, pokládka dlažby,
zastřihání krajů, zhutnění a zapískování
od 1.200 Kč/m2
Orámování krajů V ceně je zahrnuto
Obrubník Best  přírodní
5/20/100cm
Osazení obrubníku do betonového lože
s boční opěrou vč. dodání obrub, betonu
od 270 Kč/bm
Orámování krajů V ceně je zahrnuto
Obrubník Best Linea přírodní
8/25/100cm
Osazení obrubníku do betonového lože
s boční opěrou včetně dodání obrub a betonu
 od 400 Kč/mb
Orámování krajů V ceně je zahrnuto
Obrubník silniční přírodní
15/30/100cm
Osazení obrubníku do betonového lože
s boční opěrou včetně dodání obrub a betonu
od 400 Kč/bm
Orámování krajů V ceně je zahrnuto
Palisády Best barva přírodní Osazení palisád do betonového lože
s boční opěrou včetně dodání palisád a betonu
Výška – 40 cm od 950 Kč/bm
Výška – 60 cm od 1.700 Kč/bm
CENÍK ŘEZÁNÍ BETONU A ASFALTU

Řezání asfaltu

Hloubka do 50 mm

50 Kč/bm

Hloubka od 50 mm do 100 mm

80 Kč/bm

Hloubka od 50 mm do 120 mm

100 Kč/bm

Řezání betonu

Hloubka do 50 mm

70 Kč/bm

Hloubka od 50 mm do 100 mm

100 Kč/bm

Hloubka od 50 mm do 120 mm

130 Kč/bm

Řezání železobetonu

Hloubka do 50 mm

80 Kč/bm

Hloubka od 50 mm do 100 mm

120 Kč/bm

Hloubka od 50 mm do 120 mm

140 Kč/bm

CENÍK STAVEBNÍCH PRACÍ

Srovnání podloží
Hutnění, příprava podloží, srovnaní podkladových vrstev od 90 Kč/m2
Pokládka dlažby
Příprava podkladu pod dlažbu, pokládka, hutnění a zapískování od 270 Kč/m2
Osázení obrubníku
Obrubník 5/20/100 cm Osazení obrubníku do betonového lože s boční opěrou 110 Kč/m2
Obrubník 8/25/100 cm Osazení obrubníku do betonového lože s boční opěrou 135 Kč/m2
Obrubník 15/30/100 cm Osazení obrubníku do betonového lože s boční opěrou 160 Kč/m2
Pokládka palisád
Palisáda 40 cm Osazení palisád do betonového lože s boční opěrou 450 Kč/bm
Palisáda 60 cm Osazení palisád do betonového lože s boční opěrou 600 Kč/bm

NÁKLADY SOUVISEJICÍ S REALIZACÍ STAVBY

Odvoz suti – včetně dopravy 3m3 kontejner

od 850 Kč/m3

Odvoz zeminy – včetně dopravy 3m3 kontejner

od 700 Kč/m3

Kontejnerová doprava

1 km/ 24 Kč

Výše uvedené ceny jsou bez DPH. 

Kontaktujte nás

ATLANTSTAV s.r.o.

Město: Praha
Ulice: Osadní 869/32, Holešovice, 170 00
Telefon: +420 775 266 256

D-U-N-S® 496783579

    Partneři